Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal?

A l’efecte del que estableix el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, s’informa que GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, S.L. amb domicili a Numància, 46, 4a A, mitjançant el seu representant  Sra. Cristina Coll Huix amb el següent compte de correu electrònic lopd@elnacional.cat és el responsable del tractament les seves dades de caràcter personal.

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

Al GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, S.L. utilitzem i tractem les dades personals recollides amb diferents finalitats en funció del que vostè hagi autoritzat i consentit expressament. Aquestes finalitats poden ser:

 • Comunicacions de notícies i articles d’interès a través del nostre sistema de subscripcions del GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, SL: Obtenim les seves dades personals, un cop vostè ens hagi proporcionat la direcció del seu compte de correu electrònic després concedir-nos el consentiment per al seu tractament. La finalitat del referit tractament és transmetre i comunicar-li la informació i les notícies d’actualitat diàries.

  El tractament relatiu a comunicacions de notícies i articles d’interès a través del nostre sistema de subscripcions del GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, S.L. només s’efectua quan vostè hagi consentit, expressament, l’expressat tractament a través de la marcació de la casella o botó corresponent.
 • En el cas que vostè s’hagi inscrit en el Club El Nacional, les dades s’utilitzaran per poder oferir-li els serveis, avantatges, promocions, etc. que s’ofereixen als Socis del Club El Nacional. Així mateix, si vostè s’ha inscrit en el butlletí del Club El Nacional, també s’utilitzaran les dades personals per enviar-li comunicacions comercials amb els productes i novetats que s’ofereixen als Socis del Club El Nacional.
 • Possible ús de cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència en la navegació i en futures visites com ara: controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, permetre a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides, gestionar la publitat en funció dels seus hàbits de navegació, millorar la web mitjançant estimacions sobre números i patrons d’ús així com analitzar el comportament dels usuaris.

  Una part de la informació recollida per les cookies pot ser de caràcter personal i obtenim les seves dades personals a quan vostè hagi consentit expressament el seu ús en entrar en el nostre lloc web.

  El tractament de les seves dades personals recollides mitjançant cookies només es farà després de l’acceptació del sistema de galetes a la casella / botó corresponent.
 • Compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal respecte del manteniment de dades, així com per poder acomplir a qualsevol requeriment d’informació cursat per una autoritat competent. Entre aquestes obligacions s’inclou el lliurament, en determinades circumstàncies, de dades de caràcter personal als esmentats òrgans.

Aquest tractament de dades està basat en l’existència per al GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, S.L. d’una obligació legal de col·laboració amb aquests organismes.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades i què passa si no va facilitar les dades sol·licitades?

L’ús de les seves dades en les condicions i per a les finalitats anteriorment descrites està permès per la normativa de protecció de dades europea de conformitat amb les següents bases jurídiques:

 • Per a les comunicacions de notícies i articles d’interès a través del nostre sistema de subscripcions, s’ha obtingut el seu consentiment (se li ha presentat un formulari de consentiment perquè autoritzi el tractament de les seves dades amb determinades finalitats). Així mateix succeeix amb les comunicacions comercials realitzades com a conseqüència de la seva subscripció al butlletí del Club El Nacional (prèvia obtenció del seu consentiment mitjançant un formulari d’autorització).
 • Per a l’ús de cookies que tracten dades de caràcter personal s’ha obtingut el seu consentiment (se li ha presentat un formulari de consentiment que ha estat acceptat).

Per al compliment dels nostres deures i obligacions de naturalesa legal, i atès que el tractament de les seves dades és necessari per complir amb els nostres deures i obligacions legals, estarà obligat a facilitar les seves dades personals per imperatiu legal. La negativa a subministrar les seves dades personals podria suposar la impossibilitat de complir amb aquestes obligacions legals i l’autoritat competent les hi requerirà en segona instància

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals seran conservades durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es van recollir i quan sigui procedent durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per vostè.

Si les seves dades han estat recollides per diverses finalitats diferents que ens obliguen a conservar-les durant terminis diferents aplicarem el termini de conservació més llarg.

Mesures de seguretat:

GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les. Encara que en les transmissions de dades a través d’internet o des d’una web no és possible garantir una protecció absoluta contra intrusions, tant nosaltres com els nostres socis de negoci dediquem els màxims esforços per mantenir les mesures de protecció físiques, electròniques i procedimentals per garantir la protecció de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

En aquells casos en què li hàgim facilitat una contrasenya, o vostè l’hagi escollit, que li permeti accedir a determinades parts de la nostra web o de qualsevol altre portal sota el nostre control, serà de caràcter personal i intransferible i vostè es fa responsable de mantenir-la en secret i de complir amb tots els altres procediments de seguretat que li notifiquem.

GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, S.L. podrà, si escau, comunicar les dades personals recollides a empreses del grup així com d’altres col·laboradors autoritzats que, en qualitat d’encarregats, podran tractar-los per a les finalitats expressament autoritzades i consentides per vostè. No obstant això, les seves dades personals no podran ser cedides a tercers sense la seva prèvia autorització, tret d’obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Li recordem que vostè té dret a:

 • Revocar el seu consentiment per al tractament de dades per a aquests fins, en els casos en què el tractament de les seves dades estigui condicionat al consentiment.
 • Sol·licitar més detalls i informació sobre l’ús que fem de les seves dades personals.
 • Corregir inexactituds en la informació que mantenim.
 • Esborrar informació per a l’ús en cas que no tinguem base jurídica.
 • Oposar-se a qualsevol tractament de les seves dades que prengui com a base jurídica l’interès legítim a menys que els nostres motius per dur a terme aquest tractament compensin qualsevol possible perjudici cap als seus drets de protecció de dades.
 • Restringir i limitar la manera en què utilitzem les seves dades mentre s’investiga una reclamació.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals.

Pot exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant sol·licitud dirigida a GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, S.L. per escrit al carrer Numància, 46, 4a A, trucant al telèfon 93 173 00 99 o comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic lopd@elnacional.cat.

Si vostè exercís algun d’aquests drets, comprovarem que està facultat realment per a això, i li respondrem en un mes o en el termini màxim que preveu la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

Si no està satisfet amb la manera en què utilitzem la seva informació o amb la nostra resposta davant l’exercici de qualsevol d’aquests drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres òrgans competents.

Si té algun dubte sobre qualsevol aspecte de la informació exposada, pot contactar en tot moment amb el nostre Delegat de protecció de dades: per escrit a C. Numància, 46, 4t A, 08029 Barcelona i / o en el següent compte de correu electrònic lopd@elnacional.cat

Cookies:

El web utilitza una sèrie de cookies pròpies i de tercers que recullen informació durant la navegació de l’usuari de la web per tal de millorar la seva experiència.

En l’apartat de “política de cookies” llistem una relació de les galetes utilitzades per la web que queden emmagatzemades en el terminal que utilitza l’usuari per a poder accedir-hi i navegar-hi. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Aplicacions de tercers:

Les aplicacions en què s’indiqui que són titularitat de tercers (ex. de validació d’usuari o amb altres finalitats) poden comportar la transmissió de dades de caràcter personal als titulars de les mateixes (ex. Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, etc.). GRUP LES NOTICIES DE CATALUNYA, S.L. no guarda cap informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions, únicament utilitza les funcionalitats de l’aplicació corresponent, i, per tant, no es fa responsable del tractament de dades que puguin realitzar aquests tercers, i l’usuari que opta per usar-les queda subjecte als termes i condicions que aquests tinguin acordats amb els titulars d’aquestes aplicacions.